Język. Religia. Tożsamość

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Część I. KomuniKacja

Iwona Benenowska

Trzeba szanować drugiego człowieka – o wartościach młodzieży

Anna Bielewicz‐Dubiec

„Jak nas widzą, tak nas piszą”, czyli fakty i opinie o Polakach i Niemcach na przykładzie współpracyGimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie i Oberschule w Fredersdorf‐Vogelsdorf

Katarzyna Czarnecka

Przekaz skierowany do młodzieży w internetowych autoprezentacjach żeńskich zgromadzeń zakonnych

Jarosław Durka

Ks. Franciszek Blachnicki i Ruch Światło‐Życie w świetle opinii dyrektora Urzędu do spraw Wyznań w Warszawie Aleksandra Merkera z 1983 roku

Wojciech Kuska

Zielnik Wiesława Myśliwskiego – o języku fitoterapii w powieściach pisarza

Agnieszka A. Niekrewicz

Ograniczanie fleksji nominalnej w komunikacji internetowej

Joanna Rutkowska

„Zielony Drogowskazie, na rozstajach niepewności czekająca...” – o nazwaniach Matki Bożej w „125 litaniach maryjnych” (w oprac. ks. Janusza Kumali MIC). Cz. I. Imię Matki Bożej i formacje odimienne

Andrzej Jakub Sowiński

Szlachetność języka jako problem pedagogiczny

Lesław Tobiasz

Pejzaż językowy w miejscowości Scuol we wschodniej Szwajcarii – analiza użycia języka w bankach i biurach

Anna Wallentin

Mowa nienawiści a Kościół katolicki we współczesnej dyskusji w Polsce w latach 2012‐2017

Dagmara Wasilewska

Prīti jako koncepcja soteriologiczna w wisznuizmie bengalskim na podstawie „Pritisandarbhy” Dziwy Goswamina

Część II. Translacja języKowa i Kulturowa

Katarzyna Janus

„Me dece ut dicam signorum nunc feritatem”. Proroctwa końca świata w późnośredniowiecznym przekazie. Dialog z tradycją

Magdalena Jaworska‐Wołoszyn

Filozofia w Bizancjum: znaczenie, autonomia, ramy czasowe, periodyzacja

Krzysztof Kołatka

Dziedzictwo religijno‐sakralne jako czynnik konstytuujący tożsamość regionalną mieszkańców Krajny

Lidia Nogal‐Faber

Model przeciwdziałania transmisji ubóstwa w kontekście założeń rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Anna Paluszak‐Bronka

Cechy konstytutywne tożsamości kujawskiej na podstawie Kujawskich legend, gawęd i gadek Antoniego Benedykta Łukaszewicza

Paweł Popieliński

Przydrożne kapliczki na Warmii jako element dziedzictwa kulturowego regionu

Kamilla Termińska

Arka Przymierza – fabryka narracji

Część III. Recenzje

Elżbieta Skorupska‐Raczyńska

Halina Uchto. Czasopismo „Język Rosyjski”. Zarys monograficzny. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski 2017, ss. 252