Język. Religia. Tożsamość

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Część I. Komunikacja

Anna Bielewicz-Dubiec

Hölle w niemieckich frazeologizmach.

Włodzimierz Moch

Świętowanie na Kujawach w świetle słownictwa gwarowego.

Agnieszka A. Niekrewicz

Stereotypy narodowe i etniczne w memach internetowych.

Krystyna Szcześniak

Języki, kultury i religie zapisane w zamowach białoruskich.

Jarosław Szmajda

Sakrament namaszczenia chorych w Kościele prawosławnym.

Bogdan Walczak

Ilu ludzi na świecie mówi po polsku?

Część II. Translacja językowa i kulturowa

Władysława Bryła

Józef Piłsudski o „Legionach” i legionistach.

Zbigniew Czachór

Europa i jej kryzys w rozważaniach papieskich Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Wstęp do analizy treści.

Maciej Dudziak

Nomadyzm a współczesna plemienność.

Anna Sanecka

Matuszka – (nie tylko) żona prawosławnego duchownego.

Część III. Recenzje

Dorota Skrocka

Recenzja książki Karola Mauscha pt. Psychologia w obszarze pomagania innym. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunków nauk społecznych, nauk o zdrowiu, pracowników socjalnych, terapeutów, kuratorów, Gorzów Wielkopolski 2018

Agnieszka A. Niekrewicz

Agnieszka Piotrowska‐Wojaczyk, Studia nad polskimi nazwami ryb (na podstawie danych słownikowych), Wydawnictwo Rys, Poznań 2018, ss. 346.

Jolanta Gebreselassie

Recenzja książki pt. Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Diagnoza i stymulacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019, ss. 116