Język. Religia. Tożsamość

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O CZASOPISMIE „JĘZYK. RELIGIA. TOŻSAMOŚĆ”


Czasopismo „Język. Religia. Tożsamość” ma charakter interdyscyplinarny, gdyż stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Tematyka zawartych w czasopiśmie tekstów oscyluje wokół szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej. Znajdują się tu m.in. opracowania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, teologii. W czasopiśmie publikowane są zarówno teksty w języku polskim, jak i w innych językach kongresowych, kierowane do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.