Język. Religia. Tożsamość

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Redakcja


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

dr Grzegorz Cyran

Sekretarz: dr Joanna RutkowskaRedaktor językowy (język polski): Agata Libelt

Redaktor techniczny: Agata Libelt, Małgorzata Wolniewicz